Naše Biofarma » Aktuality » Rozšiřujeme řady českých ekologických farmářů

Rozšiřujeme řady českých ekologických farmářů

čtvrtek, 8. srpna 2019

Zdeněk Pavlíček

Osobní vztahy s farmáři, kteří dodávají surovinu do našich biopotravin, jsou pro nás velmi důležité. Vážíme si dlouhodobých pracovních i osobních kontaktů s lidmi, jejichž práce je pro vznik biopotravin PROBIO nepostradatelná.

Každým rokem rozšiřujeme řady našich spolupracovníků, a tak nejen pod značkou Naše biofarma ale i pod značkou PROBIO naleznete převážně biopotraviny českého původu. Podporujeme lokálnost a propojování s českými a slovenskými ekologickými farmáři vnímáme jako zásadní.

Těší nás, že se nám ve stále větší míře daří nacházet farmy, které zajistí dostatek českých biosurovin a naopak my můžeme nabídnout kvalitní ekologické osivo a tím celý cyklus ekologického pěstování propojit.

Pouze v situaci, kdy česká surovina z naší ekologické farmy či od českých farmářů dojde, musíme na to reagovat. Chceme-li vycházet vstříc poptávce zákazníků a máme-li být schopni nabízet své zboží bez výpadků a pravidelně po celý rok, jsme v tento okamžik nuceni vykoupit surovinu i ze vzdálenějších míst.

Vedle nedostatečného množství surovin je významným důvodem zahraničního dovozu také kvalitativní charakter domácí produkce. Pro mnohé plodiny nejsou klimatické podmínky u nás dostatečné k tomu, aby plodina narostla v požadované potravinářské kvalitě. To je případ třeba luštěnin a olejnin. Podobně je to i s dovozem sušeného ovoce (meruňky, rozinky), ořechů, kukuřice, koření, čajů a kávy.

Také nás trápí, že v současné době nedokážeme nabídnout české bio jáhly. Proso se v podmínkách české republiky pěstovat dá, ale chybí zde zatím loupárna, které by proso uměla kvalitně vyloupat. Proso obsahuje hodně tuku, je náchylné na skladování a manipulaci a potřebuje na vyloupání zcela jinou technologii, než ostatní obiloviny. Věříme, že se časem dočkáme i českých bio jahel.