Naše Biofarma » Aktuality » Investujme do zemědělství bez glyfosátů

Investujme do zemědělství bez glyfosátů

pátek, 3. dubna 2015

Bio

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila nově do seznamu karcinogenních látek pět pesticidů. Mezi nimi je i glyfosát, nejrozšířenější účinná látka na ochranu rostlin používaná v konvenčním zemědělství a v systémech s geneticky modifikovanou produkcí. Jediným oficiálním systémem, který dnes programově nabízí produkci bez užívání těchto látek, je ekologické zemědělství. Povědomí o jeho způsobech hospodaření a přínosech je bohužel stále nízké.

Jediným oficiálním systémem, který dokáže produkovat potraviny zcela bez používání syntetických pesticidů, je dnes pouze ekologické zemědělství. „Cesta bez syntetických herbicidů je možná, museli bychom však přehodnotit svoje postoje směrem od detailu ke komplexním řešením. V ekologickém zemědělství se nelze soustředit na rychlá a okamžitá řešení tak, jako se to dnes děje v konvenčním zemědělství. V dlouhodobém horizontu se však tento přístup vyplácí, “ říká koordinátorka České technologické platformy pro ekologické zemědělství mgr. Pavlína Samsonová a poukazuje na to, že diskuze nad kvalitou biopotravin by se měla rozšířit také na přínosy, které má ekologické zemědělství pro životní prostředí a zdraví lidí.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde