Naše Biofarma » Aktuality » Cena veřejnosti TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA - PRO-BIO mezi finalisty

Cena veřejnosti TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA - PRO-BIO mezi finalisty

čtvrtek, 9. října 2014

200x97

Dejte nám svůj hlas!

TOP Odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. V letošním roce je pořádán již 11. ročník. TOP Odpovědná firma je jediný žebříček v České republice, který dlouhodobě oceňuje a hodnotí společensky odpovědné (CSR) a udržitelné podnikání v Česku.

Společnost PRO-BIO se dostala mezi deset finalistů, kterým může dát veřejnost svůj hlas. Podpořte nás v soutěži, s vaší podporou to můžeme dotáhnout ještě dál!

Hlasovat můžete na: http://service.ihned.cz/ankety/20-top-odpovedna-firma-2014

Za vaši podporu předem děkujeme!

Co patří k našemu odpovědnému chování:

Naše společnost podniká v oboru biopotravin a to v celém jejich řetězci. Hospodaříme na 2 ekologických farmách, kde v praxi uplatňujeme principy ekologického zemědělství a pěstujeme plodiny jako je špalda, pohanka, sója a další. Suroviny po sklizni následně zpracováváme v našem mlýně (obilniny loupeme, meleme mouky, krupice) a dále upravujeme do finálního výrobku.

Bezlepkový projekt

Zrekonstruovali jsme staré chátrající objekty na novou bezlepkovou balírnu a mlýn. Tyto provozy jsou prostorově zcela odděleny od stávajícího provozu a zajišťují bezpečnou bezlepkovou výrobu. Naším cílem je nabídnout lidem s celiakií a alergikům vysoce kvalitní a bezpečné bezlepkové výrobky.

NAŠE BIOFARMA

Projekt NAŠE BIOFARMA nabízí biopotraviny 100% českého původu. Na projektu spolupracujeme s dalšími českými ekologickými farmáři. Na každém výrobku NAŠE BIOFARMA je uvedeno konkrétní místo a jméno farmáře, odkud daná surovina pochází. Představujeme výrobky s konkrétní tváří a příběhem lidí, kteří u jejich vzniku jsou. www.nasebiofarma.cz

Člověk v tísni

Nově spolupracujeme s organizací Člověk v tísni na projektu, který pomáhá začínajícím ekologickým zemědělcům v zahraničí např. v Moldávii. Místním zemědělcům předáváme zkušenosti a pomáháme jim jejich produkci zobchodovat.

Benefity pro zaměstnance

Pro zaměstnance pořádáme několikrát ročně pravidelná školení, která jsou zaměřena na jejich osobní i profesní rozvoj.

Nabízíme možnost práce na částečný zkrácený úvazek, kterou využívají především maminky s dětmi. Jsme si vědomi toho, jak těžké je skloubit péči o děti a domácnost. Díky práci na zkrácený úvazek mají ženy s dětmi prostor pro kariérní růst i péči o rodinu.

Umožňujeme práci z domova tzv. „home office“.  Zaměstnanci si mohou zorganizovat práci dle svých možností, svých bio rytmů a chodu celé rodiny, a přináší tak efektivnější výsledky.

Odpovědnost vůči místní komunitě
Velký význam pro nás má spolupráce s místní základní školou, se kterou v rámci projektu Ekoškola spolupracujeme. Pro děti organizujeme exkurze do našich provozů, podílíme se na kroužku vaření, kde se děti učí vařit z biopotravin, a podílíme se na celkové změně jídelníčku v místní školní jídelně, kde se postupně začínají objevovat i biopotraviny.

Největší zaměstnavatel v regionu

Patříme mezi největší zaměstnavatele v regionu s velmi vysokou nezaměstnaností. V naší firmě nachází pracovní uplatnění kolem 100 lidí.

Důležitou společenskou akcí jsou naše letní BIOSLAVNOSTI - festival dobrého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu. Zábavnou a neformální cestou zde lidem přibližujeme biopotraviny a ekologické zemědělství ve všech souvislostech. Na letošní 9. ročník přišlo kolem 3 200 návštěvníků. Více na www.bioslavnosti.cz

Energie z obnovitelných zdrojů

Od loňského roku využíváme část energie, kterou získáváme z našich fotovoltaických panelů umístěných na střeše firmy. Při slunečném dni se nám daří pokrýt asi 15 – 20%  naší spotřeby. Již druhým rokem využíváme kotel, který dokáže spalovat slupky a odpady z našich čističek (tedy různá semena plevelů, příměsi, plevy, prach apod.). V našem mlýně za rok vyprodukujeme kolem 130 tun odpadních slupek a na 200 tun ostatních odpadů. Naším cílem je vytápět pomocí slupek a ostatních odpadů celou firmu včetně mlýna a také vyžít teplo z biomasy při sušení obilí na posklizňové lince.

Obnova brownfields

Rozšiřování naší firmy je spojeno s obnovou tzv. brownfields – starých, rozpadajících se, nevyužívaných objektů. Při svém podnikání jsme nezabrali ani m2 nové půdy, veškeré objekty vznikly rekonstrukcí a dostavbou těchto starých budov. Například mlýn je v místě staré sýpky z 50. let minulého století, administrativní budova, balírny, sklady a nový bezlepkový mlýn v budově z 19. stolení  bývalého podniku rodiny Buhlových, kde se zpracovával len, který později až do uzavření využívala společnost Moravolen. Základní myšlenka regenerace brownfields vychází z principů udržitelného rozvoje. Díky obnově brownfields se snižují zbytečné zábory další půdy pro investice na zelené louce, což šetří naši krajinu.